Wat is Child’Space?

Child’Space is een methode om zuigelingen en peuters te begeleiden in hun sensomotorische ontwikkeling . Het kind leert zichzelf in de eerste levensjaren kennen op zowel motorisch als emotioneel, cognitief en sociaal gebied. Het leert om te gaan met balans, coördinatie, oriëntatie en communicatie. Een kind leert zoveel en zulke elementaire vaardigheden later nooit meer zo makkelijk als in zijn eerste levensjaren.

Child’Space is een methode voor zowel de kinderen als hun ouders; de Child’Space docent

  • stimuleert via beweging, zang en spel alle zintuigen. Zo leert het kind de verschillende zintuigen te integreren.
  • richt zich op het begeleiden van de ouders/begeleiders van het kind. Via deze methode leren ze de ontwikkeling van hun kind te herkennen, waar te nemen en te begeleiden. De ouders krijgen praktische tips om de behoeftes van hun kind te leren zien, te begrijpen en te respecteren om daarmee hun kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.